Corrección de erros das convocatorias de Xunta

Convocatorias Xunta

Corrección de erros

📢 «RESOLUCIÓN do 20 de xaneiro de 2023 pola que se modifican as resolucións de 22 de decembro de 2022, polas que se convocan os procesos selectivos extraordinarios de estabilización derivados da Lei 20/2021, do 28 de decembro, pola quenda de acceso libre e mediante o sistema de concurso-oposición, para o ingreso nos distintos corpos, escalas e categorías da administración xeral e da administración especial da administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia.»
*Ampliado o prazo de presentación de instancias ata o 17 de febreiro.
Scroll al inicio