Convocatorias especialidades xunta

– PSX: 83 prazas do corpo auxiliar da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo C2, escala de persoal de servizos xerais (PSX), correspondentes á oferta de emprego público dos exercicios 2021 (28 prazas) e 2022 (55 prazas)
– XEROCULTOR: 13 prazas do corpo de auxiliares de carácter técnico de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo C2, escala de xerocultor/a, correspondentes á oferta de emprego público do exercicio 2021
– EDUCADOR INFANTIL (C1): 124 prazas do corpo de técnicos de carácter facultativo de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, grupo B, escala de axentes técnicos facultativos, especialidade educación infantil, correspondentes á oferta de emprego público dos exercicios 2021 (99 prazas) e 2022 (25 prazas)
– ENFERMARÍA: 12 prazas da OPE 2021, 15 prazas da OPE 2022, 15 prazas da OPE 2023.
– EDUCADOR SOCIAL: 13 prazas da OPE 2021 e 8 prazas da OPE 2023.
Scroll al inicio