Convocatorias educación en distintas comunidades autónomas

CONVOCATORIA EDUCACIÓN EN DISTINTAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

CONVOCATORIA MESTRES ASTURIASA Comunidade Autónoma de Asturias convoca 188 prazas das especialidades de educación infantil, inglés, pedagoxía, audición e linguaxe e educación primaria.

O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais, contados a partir da publicación no BOE.

Máis información BOE 18 abril de 2015
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-4231

CONVOCATORIA CANTABRIA SECUNDARIA E F.P.

Prazo Presentación Solicitudes: 20 días naturais a partir do 17 de abril.

http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do…

 

CONVOCATORIA MESTRES CANTABRIA

Con data 17/04/2015 publícase a convocatoria de Mestres de Cantabria.

Prazo de inscrición: Ata o 7 de maio

Aquí vos deixamos o enlace:
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do…

 

Castilla La Mancha: Secundaria: 

Prazo ata 4 de Maio

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do…

 

 CONVOCATORIA EXTREMADURA SECUNDARIA

O prazo de presentación de solicitudes será de vinte días naturais, contados a partir do seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Extremadura
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2015/690o/15060804.pdf

 

CONVOCATORIA SECUNDARIA E FP CASTELA E LEON.

Prazo inscrición do 11 ó 30 de abril

http://bocyl.jcyl.es/…/2015/04/10/html/BOCYL-D-10042015-3.do

 

CONVOCATORIA MESTRES ANDALUCIA

O prazo de presentación de solicitudes será do 1 ao 20 de abril, ambos incluidos.

Orden de 23 de marzo de 2015, por la que se efectúa convocatoria de procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Maestros.

Fuente: BOJA núm. 62, 31 de marzo de 2015
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/62/index.html

Scroll al inicio