Aprobada a O.P.E. de Educación en Galicia con máis de 1600 prazas.

No DOG do 2 de xuño de 2021 aprobouse a Oferta de Emprego Público correspondente a prazas de persoal funcionario dos corpos docentes de Mestres e Secundaria para o ano 2021. Os exames das mesmas están previstos para o xuño do 2022.

Consulta o Decreto da Oferta aquí.

A distribución de prazas por corpos é a seguinte:

Corpo de mestres:

 

652
Corpo de profesores de ensino secundario: 692
 

Corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas:

 

20
Corpo de profesores de artes plásticas e deseño:

 

8
Prazas de promoción interna
 

Acceso ao corpo de profesores de ensino secundario:

 

230
Acceso ao corpo de profesores de artes plásticas e deseño: 2
Scroll al inicio