Castelán

Distribución entre os distintos tribunais das persoas aspirantes

📢Publicación da distribución entre os distintos tribunais das persoas aspirantes nos procesos selectivos no concurso-oposición para ingreso a corpos docentes, convocados mediante a Orde do 5 de decembro de 2022.

https://www.edu.xunta.gal/portal/node/40187?fbclid=IwAR17GGqSOBL8C1S7coY4ji10CcLBwJm2glhKwrNf3QAgCrCtJ5pVZUy-Brc