Educación: prazas e especialidades da OPE docente de 2020.

Educación na xuntanza da mesa sectorial do 18 de febreiro presentou aos sindicatos a proposta de prazas e especialidades da oferta público de emprego docente de 2020.

 

+Info: https://www.xunta.gal/notas-de-prensa/-/nova/47217/educacion-presenta-aos-sindicatos-proposta-prazas-especialidades-oferta-publico

 

O reparto é o seguinte:

 

Corpo de mestres

Código/especialidade
Reserva persoa con discapacidade
Libre
Total
031
Educación Infantil
10
140
150
032
Lingua Estranxeira: Inglés
6
79
85
033
Lingua Estranxeira: Francés
5
60
65
034
Educación Física
4
56
60
035
Música
3
42
45
036
Pedagoxía Terapéutica
10
140
150
037
Audición e Linguaxe
7
87
94
038
Educación Primaria
7
91
98
Total

52

695

747

 

 

Corpo de profesores de ensino secundario

Código/especialidade
Reserva persoas con discapacidade
Libre
Total
001
Filosofía
2
23
25
002
Grego
1
5
6
003
Latín
2
25
27
004
Lingua Castelá e Literatura
3
45
48
005
Xeografía e Historia
4
48
52
006
Matemáticas
5
92
97
007
Física e Química
3
42
45
008
Bioloxía e Xeoloxía
2
31
33
009
Debuxo
3
41
44
010
Francés
2
21
23
011
Inglés
1
19
20
015
Portugués
—-
4
4
017
Educación Física
1
19
20
018
Orientación Educativa
3
52
55
019
Tecnoloxía
1
11
12
053
Lingua Galega e Literatura
3
48
51
061
Economía
1
19
20
101
Administración de Empresas
1
19
20
102
Análise e Química Industrial
1
4
5
103
Asesoría e Procesos de Imaxe Persoal
1
11
12
105
Formación e Orientación Laboral
2
26
28
106
Hostalaría e Turismo
1
14
15
107
Informática
1
17
18
109
Navegación e Instalacións Mariñas
1
6
7
110
Organización e Xestión Comercial
1
10
11
111
Organización e Procesos de Mantemento de Vehículos
1
5
6
112
Organización e Proxectos de Fabricación Mecánica
1
6
7
113
Organización e Proxectos de Sistemas Enerxéticos
1
7
8
116
Procesos na Industria Alimentaria
1
5
6
117
Procesos Diagnósticos Clínicos e Produtos Ortoprotésicos
1
8
9
118
Procesos Sanitarios
1
15
16
119
Procesos e Medios de Comunicación
1
8
9
120
Procesos e Produtos de Téxtil, Confección e Pel
1
5
6
122
Procesos e Produtos en Artes Gráficas
—-
3
3
123
Procesos e Produtos en Madeira e Moble
1
12
13
TOTAL
55
726
781

 

 

Corpo de profesores técnicos de formación profesional

Código/especialidade

Reserva persoas con discapacidade

Libre
Total
201
Cociña e Pastelaría
1
17
18
202
Equipamentos Electrónicos
1
27
28
203
Estética
1
13
14
204
Fabricación e Instalación de Carpintería e Moble
1
12
13
205
Instalación e Mantemento de Equipos Térmicos e Fluídos
1
9
10
206
Instalacións Electrotécnicas
1
7
8
208
Laboratorio
1
7
8
209
Mantemento de Vehículos
1
19
20
210
Maquinas, Servizos e Produción
—-
4
4
211
Mecanizado e Mantemento de Máquinas
1
7
8
214
Operacións e Equipamentos de Elaboracións de Produtos Alimentarios
1
11
12
216
Operacións de Produción Agraria
1
7
8
217
Patronaxe e Confección
1
12
13
218
Peiteado
1
6
7
219
Procedementos de Diagnóstico Clínico e Ortoprotésico
1
7
8
220
Procedementos Sanitarios e Asistenciais
1
19
20
221
Procesos Comerciais
1
11
12
222
Procesos de Xestión Administrativa
2
26
28
223
Produción de Artes Gráficas
1
13
14
225
Servizos á Comunidade
1
25
26
226
Servizos de Restauración
1
9
10
227
Sistemas e Aplicacións Informáticas
2
36
38
228
Soldadura
1
15
16
229
Técnicas e Procedementos de Imaxe e Son
1
19
20
TOTAL

25

338

363

Scroll al inicio