Educación convocará en 2019 unha nova oferta de emprego docente para 35 especialidades.

Educación convocará en 2019 unha nova oferta de emprego docente para 35 especialidades

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional convocará en 2019 unha ampla oferta de emprego público para docentes, que inclúe 35 especialidades.

A oferta de emprego prevista para 2019 incluirá:

 • 8 especialidades de mestres.
 • 19 especialidades para ensino secundario.
 • 5 de profesores técnicos de FP.
 • 1 escolas oficiais de idiomas.
 • 2 corpo de profesores de música e artes escénicas.

https://www.edu.xunta.gal/portal/node/26292

 

Por outra banda, o sindicato ANPE confirma as especialidades. Hai que ser cautos con esta información, posto que non é oficial aínda, pero achegámola por se vos resulta do voso interese.

 

MESTRES:

 • Educación Infantil,
 • Inglés,
 • Francés,
 • Educación Física,
 • Música,
 • Pedagoxía Terapéutica,
 • Audición e Linguaxe,
 • Primaria.

SECUNDARIA :

 • Filosofía,
 • Lingua Castelá e Literatura,
 • Xeografía e Historia,
 • Matemáticas,
 • Física e Química,
 • Bioloxía e Xeoloxía,
 • Francés,
 • Inglés,
 • Educación Física,
 • Tecnoloxía,
 • Lingua Galega e Literatura,
 • Economía,
 • Administración de Empresas,
 • Formación e Orientación Laboral,
 • Informática,
 • Organización e Procesos de Mantemento de vehículos,
 • Organización e Proxectos de Fabricación Mecánica,
 • Procesos na industria alimentaria e
 • Sistemas Electrónicos.

PROFESORES TÉCNICOS DE FP:

 • Instalacións electrotécnicas,
 • Mantemento de vehículos,
 • Mecanizado e mantemento de máquinas,
 • Perrucaría e
 • Procesos de xestión administrativa.

ESCOLA OFICIAL DE IDIOMAS:

 • Inglés

PROFESORES DE MÚSICA:

 • Piano e
 • Linguaxe Musical

 

https://anpegalicia.es/notices+oposicions+2019+-+a+conselleira+anuncia+no+parlamento+a+convocatoria+de+35+especialidades-id=58242

 

 

Scroll al inicio