Castelán

?Deputación da Coruña ?
?ANUNCIO DE APROBACIÓN DA OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO 2021, PRAZAS DE ESTABILIZACIÓN E PRAZAS LIBRES


?Estabilización – https://bop.dacoruna.gal/bopportal/descargarPdf.do?fecha=20220325&numRegistro=2022/0000001526.pdf
?Libre – https://bop.dacoruna.gal/…/2022/03/25/2022_0000001527.pdf

?️ #CompromisoNós #Formación #Oposicións #Galicia #EmpregoPúblico #academia #CORUÑA #SANTIAGO #VIGO #lugo #DeputacióndaCoruña