Castelán

Publicadas as datas previstas para os exames da diversas especialidades da Xunta

 

Podedes acceder á páxina oficial aquí: https://www.xunta.gal/funcion-publica

Doc Oficial: http://www.xunta.es/dxfp/Xenericos/NOTA1exer2023.pdf