Correos. Prueba extrordinaria.

PROBA EXTRAORDINARIA CORREOS

DOMINGO 21 OUTUBRO ÁS 10.00

O Órgano de Selección determinou, na súa sesión do 10 de outubro de 2018, realizar unha proba extraordinaria o domingo 21 de outubro.
Os candidatos convocados a esta proba recibiron as comunicacións cos lugares previstos para o seu desenvolvemento.
Con carácter xeral, o chamamento comezará as ás 09.00 horas (08.00 nas Illas Canarias). O inicio da proba será ás 10.00 horas (09.00 nas Illas Canarias).

Os candidatos acudirán provistos de bolígrafo azul ou negro e de documento nacional de identidade ou documentación que lle identifique. Así mesmo acudirán coa antelación suficiente para que a proba comece no momento establecido.

En Madrid a, 17 de outubro 2018

Scroll al inicio