Castelán

Correos amplía a 7.757 postos de persoal laboral indefinido a súa maior convocatoria de emprego en décadas.

? https://cswetwebcorsta01.blob.core.windows.net/uploads/2022/05/2022_05_26-NP-Correos-amplia-a-7.757-plazas-su-mayor-convocatoria-de-empleo.pdf

Correos amplía a 7.757 puestos de personal laboral indefinido su mayor convocatoria de empleo en décadas