Castelán

Xa están publicadas as convocatorias dalgunhas das especialidades para a XUNTA:

escala técnica de finanzas: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220404/AnuncioG0597-280322-0006_gl.html

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220404/AnuncioG0597-280322-0005_gl.html

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220404/AnuncioG0597-280322-0004_gl.html

 

Discapacidade intelectual – https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220404/AnuncioG0597-280322-0002_gl.html

 

Ordinario – https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220404/AnuncioG0597-280322-0003_gl.html

Discapacidade intelectual – https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220404/AnuncioG0597-280322-0001_gl.html