Castelán

📢 ORDE do 19 de abril de 2023 pola que se aproban as bases xerais reguladoras e se convoca o proceso selectivo de acceso por oposición libre nos corpos de policía local de Galicia, escala básica, categoría de policía (código de procedemento PR461B).

  👉   https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230505/AnuncioV0654-190423-0001_gl.html