Convocatoria para prazas básicas vacantes de Enfermeiro/a e Fisioterapeuta : Servizo Andaluz de Saúde

Dende Nós Oposicións informamos da publicación da:

Resolución do 21 de xuño de 2021, da Dirección Xeral de Persoal do Servizo Andaluz de Saúde, pola que se convoca concurso-oposición, polo sistema de acceso libre, para cubrir prazas básicas vacantes de Enfermeiro/a e de Fisioterapeuta dependentes do Servizo Andaluz de Saúde e se aproban as bases específicas que han de rexir dito proceso selectivo, en desenvolvemento das Ofertas de Emprego Público para os anos 2018, 2019, 2020 y 2021.

Consulta todas as dúbidas chamando ás nosas academias:

📌Nós Coruña: ☎️ 981 927 420
📌Nós A Fábrica: ☎️ 881 993 969
📌Nós Vigo: ☎️ 986 139 344
📌Nós Santiago: ☎️ 981 938 727
📌Nós Lugo: ☎️ 982 815 466