Castelán

📢  RESOLUCIÓN do 5 de xullo de 2023 pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de acceso libre e promoción interna, no corpo de xestión da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, escala de orientación laboral.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230707/AnuncioG0597-040723-0002_gl.html