Convócase proceso selectivo unitario para a provisión, mediante contrato laboral temporal, de postos de auxiliares de policía local

» ORDE do 14 de marzo de 2022 pola que se aproban as bases xerais reguladoras e se convoca proceso selectivo unitario para a provisión, mediante contrato laboral temporal, de postos de auxiliares de policía local (código de procedemento PR461A). «

? https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220317/AnuncioG0595-140322-0001_gl.html

O prazo de presentación de solicitudes será de dez (10) días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación da presente convocatoria no Diario Oficial de Galicia.

Scroll al inicio