Comezo novos grupos enfermaría. Por qué elixir Nós Oposicións?

No DOG do 4 de maio publicouse unha importante Resolución onde se establecía que a PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIAS PENDENTES DA OFERTA DE 2016 sería no  1º SEMESTRE 2017 (ANTES DO 30 DE XUÑO). E dicir, a especialidade de Enfermaría está incluída dentro das convocatorias pendentes, co que antes do 30 de xuño deberiamos ter tido a convocatoria das 140 prazas ofertadas.A realidade é que isto non aconteceu e non sabemos cando o SERGAS fará dita convocatoria, pero é moi posible que agarde a facer unha nova OFERTA, e que refunda as prazas Ofertadas na OPE de 2016 coas da OPE de 2017.

Consulta aquí a Resolución do 4 de maio íntegra.

Parece claro que por parte da Consellería está prevista unha Oferta para 2017 de máis de 1600 prazas no SERGAS que incluso se podería ver aumentada.

Consulta a nova publicada na prensa informando sobre a convotaria de máis de 1600 prazas para o 2017.(pincha aqui)

Ante todas estas novas:

INICIAMOS NOVOS GRUPOS DE PREPARACIÓN NA:

 • A CORUÑA, 04 SETEMBRO 17
 • LUGO,  24 DE DE MAIO-17. (COMPLETO)
 • LUGO, 1 DE XUÑO-17.
 • SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 DE SETEMBRO-17

POR QUE ELIXIR NÓS OPOSICIÓNS?

PORQUE NA ANTERIOR OPE DE ENFERMERÍA MAIS DE 400 ENFERMEIROS/AS DE TODA GALICIA CONFIARON NA NOSA PREPARACIÓN, E MÁIS DO 79% SUPERARON O EXAME.

POR QUÉ OS OPOSITORES CONFIAN EN NÓS OPOSICIÓNS?

POLO NOSO COMPROMISO, TRABALLO E EXPERIENCIA.

NA ANTERIOR OPE DE ENFERMARÍA MAIS DE 400 ENFERMEIROS/AS DE TODA GALICIA CONFIARON NA NOSA PREPARACIÓN, E MÁIS DO 79% SUPERARON O EXAME.

SE DESEXAS COÑECER ESTA INFORMACIÓN CON MÁIS DETALLE PODES ACHEGARTE POR CALQUERA DOS NOSOS CENTROS E AMOSAREMOSCHA.

QUE CHE OFRECEMOS EN NÓS OPOSICIÓNS?. O NECESARIO PARA PREPARAR A OPOSICIÓN: 

 • TEMARIO ACTUALIZADO,
 • TEST PROPIOS,
 • SIMULACROS DE TEST TANTO PRESENCIAIS COMO ON LINE.

TEMARIOS: Elaboración de temarios propios, con referencias bibliográficas actualizadas.

TEST: Cada semana o alumnado ten un test para realizar ao inicio da clase que posteriormente se corrixirá por parte do docente. Igualmente terá á súa disposición na plataforma un test para realizar on line cando desexe durante a semana.

PROFESORADO: Todos os profesores/as preparadoras son especialistas na materia que imparten e funcionarios en activo e con anos de experiencia na preparación de oposicións SERGAS. Levamos preparando oposicións SERGAS dende o ano 2004.

ORGANIZACIÓN DA PREPARACIÓN:

CLASES:  Teñen un carácter intensivo de duración 4.30 horas aproximadamente e son unha vez á semana, ben en horario semanal de tarde ou os sábados en horario de mañá.

TRABALLO CO GRUPO: En cada sesión semanal traballaranse de forma dinámica e participativa: explicación do temario por parte do preparador/a, aclaración de dúbidas, correción de  test

SIMULACROS: Unha vez rematada a explicación de todos o temario, realizarase un simulacro global de todos os temas. Nos posteriores repasos volverase a facer un test global. Igualmente ao rematar cada bloque temático farase un simulacro do mesmo. Para moitos destes simulacros empregaremos a plataforma para darlle maior flexibilidade ao alumnado para poder realizalo.

PLANIFICACIÓN:  A comezo da preparación entregarémos un “planing” no que se detallan data de entrega de todos os temas que compoñen a oposición.

AVALIACIÓN DO RENDEMENTO:  A través das clases e dos distintos simulacros, farase un seguimento personalizado de cada alumno/a obtendo así un maior rendemento de cada opositor.

MATERIAL COMPLEMENTARIO: Entrega de referencias bibliográficas, documentos complementarios que permitan ao opositor unha maior profundización naquelas cuestións que se consideran especialmente relevantes.

FORMACIÓN ON LINE

O alumnado terá á súa disposición na plataforma un test para realizar on line cando desexe durante a semana, dotando así á preparación de maior flexibilidade e atención ás distintas necesidades de cada opositor/a.

CONDICIÓNS

COMPROMISO: A seguridade no noso traballo e compromiso co alumnado lévanos a que asinemos un “contrato” no momento en que o opositor/a comece a preparación, no que nos comprometemos a levar a cabo o que publicitamos.

CLASES DE PROBA: Todos os centros e academias informan do alto número de aprobados dos seus alumnos, dos seus métodos de preparación innovadores e exclusivos… Nós simplemente che ofrecemos asistir a dúas clases de proba sen ningún compromiso para que sexas ti quen poidas valorar. Se decides que a nosa preparación non te convence non terás nada que aboar por esas clases nin terás ningún tipo de compromiso con Nós, e só se decides quedarte terás que pagar esas dúas clases.

COMEZO DA PREPARACIÓN: O comezo dos distintos grupos, está previso para outubro-novembro de 2016.

MATRÍCULA GRATUÍTA: O alumnado que faga efectiva a súa matrícula antes do 15 de outubro de 2016 terá matrícula gratuíta.

DATOS PARA A REFLEXIÓN E A TOMA DE DECISIÓNS:

 • NÓS OPOSICIÓNS PARA O EXAME DE XANEIRO DE 2016 PREPAROU A MÁIS DE 400 ENFERMEIROS/AS DOS CALES UN 79% APROBARON O EXAME.
 • NA ANTERIOR OPE DE 2009 PREPARAMOS A MAIS DE 500 PERSOAS (ENFERMEIROS/AS, AUXILIARES DE ENFERMARIA, HIXIENISTAS DENTAIS, TÉCNICOS DE RAIOS…)
 • A nosa experiencia e os resultados son o maior aval, transmitidos a través do noso alumnado que son a mellor publicidade.

O feito de superar unha oposición e obter unha praza:

 • Asegúrache un futuro laboral estable.
 • Dache a posibilidade de poder conciliar dun xeito satisfactorio a vida laboral e persoal
 • Poderás contribuir co teu traballo e compromiso a que haxa uns servizos públicos máis eficaces e que beneficien a todos.

PERO TEN EN CONTA QUE:

“Preparar unha oposición é unha tarefa dificil complexa e longa, para a cal tes que estar comprometido e concienciado e onde en moitas ocasións vaste poñer ao límite das túas posibilidades.

Pero con traballo e esforzo máis tarde ou máis cedo o éxito chega e ese instante permanecerá inexquecible na túa memoria coma unha experiencia vital de loita, superación e satisfacción.”

No DOG do 07 de marzo publicouse a Oferta de Emprego Público do Sergas para o 2016. Nela ofertanse entre outras:

DIPLOMADO SANITARIO E DE FORMACIÓN PROFESIONAL:

 • ENFERMEIRO/A: 140 PRAZAS
 • DOCUMENTACIÓN SANITARIA:    4 PRAZAS

PERSOAL DE XESTIÓN E SERVIZOS:

 • CELADOR/A: 168 PRAZAS
 • GRUPO AUX. ADMINISTRATIVO: 85 PRAZAS
 • PERSOAL SERVIZOS XERAIS (PSX): 40 PRAZAS
 • TRABALLADOR SOCIAL: 10 PRAZAS

CONSULTA A OFERTA EMPREGO COMPLETA

Scroll al inicio