Castelán

Tribunais opos ensino 2023

OPOS ENSINO 2023 TRIBUNAIS Vogais dos tribunais de Mestres: https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/composicion_das_vogalias_que_xulgaran_o_proceso_selectivo_corpo_primaria.pdf Secundaria: https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/composicion_das_vogalias_que_xulgaran_o_proceso_selectivo_corpos_secundaria_e_outros1.pdf

Listas substitución: secundaria, FP e EOI

LISTAS SUBSTITUCIÓN Secundaria, FP e EOI Secundaria e FP: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións en diversas especialidades do corpo de profesores de ensino secundario e do corpo, a extinguir, de profesores técnicos de FP https://www.edu.xunta.gal/portal/node/39684 EOI: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e […]

Convocatorias ensino por comunidades

CADRO INFORMATIVO ANPE: https://documentos.anpe.es/docs/tabla_procesos_selectivos.pdf CONVOCATORIAS ENSINO Comunidades Convocatorias GALICIA Estabilización: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221028/AnuncioG0655-201022-0003_gl.html Concurso-oposición: https://www.nosoposicions.com/wp-content/uploads/2022/12/orde-oposicion-2023.pdf 👉 https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/30/pdfs/BOE-A-2022-23856.pdf CATALUÑA https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/01/pdfs/BOE-A-2023-2691.pdf ASTURIAS https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/17/pdfs/BOE-A-2023-1100.pdf CEUTA E MELILLA Mestres: https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/30/pdfs/BOE-A-2022-23809.pdf Secundaria e +: https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/30/pdfs/BOE-A-2022-23810.pdf MADRID Mestres: https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/30/pdfs/BOE-A-2022-23858.pdf Secundaria e +: https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/30/pdfs/BOE-A-2022-23859.pdf CASTILLA Y LEÓN Mestres: https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/30/pdfs/BOE-A-2022-23860.pdf Secundaria e +: https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/30/pdfs/BOE-A-2022-23861.pdf BALEARES Secundaria e +: http://www.boe.es/boe/dias/2023/02/09/pdfs/BOE-A-2023-3396.pdf PAÍS VASCO Mestres e secundaria: http://www.boe.es/boe/dias/2022/12/28/pdfs/BOE-A-2022-22774.pdf CASTILLA LA MANCHA […]

Concurso de méritos de ensino: listado provisional de admitidos e excluidos

Publicado o listado provisional de admitidos e excluidos para o proceso selectivo de concurso de méritos de ensino. Podedes consultar dita información nas seguintes ligazóns: Persoal admitido: https://www.edu.xunta.gal/…/sites/web/files/anexo_i_35.pdf Persoal excluido: https://www.edu.xunta.gal/…/web/files/anexo_ii_21.pdf Para presentar reclamacións teredes de prazo dende o luns 23 de xaneiro ata o venres 3 de febreiro.

📢CONVOCATORIA ENSINO XA PUBLICADA

CONVOCATORIA ENSINO Publicada a ” ORDE do 5 de decembro de 2022 pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso aos corpos de profesores de ensino secundario, profesores especialistas en sectores singulares da formación profesional, de profesores de escolas oficiais de idiomas, de profesores de música e artes escénicas, de profesores de artes plásticas e […]

ENSINO: Concurso – Oposición 2023, proceso de estabilización.

ANPE GALICIA – INFORMA Concurso – Oposición 2023, proceso de estabilización. . A Consellería ven de informar na mesa sectorial da intención de publicar no DOG do 22/12 a Convocatoria do Concurso Oposición de 2023. O prazo de solicitudes sería dende o 10 ata o 30 de Xaneiro. . A participación nas oposicións extraordinarias de […]

CONVOCATORIA ENSINO – CASTILLA LA MANCHA

PUBLICADA A CONVOCATORIA DE ENSINO PARA “CASTILLA LA MANCHA” COMUNIDAD AUTÓNOMA: CASTILLA-LA MANCHA Resolución de 11 de diciembre de 2022, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se publican las convocatorias de procedimientos selectivos para ingreso en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria y en el Cuerpo de Profesores Especialistas […]

ENSINO – OPOSICIÓNS 2023:borrador da Orde de convocatoria do concurso-oposición:

ENSINO – OPOSICIÓNS 2023 Publicado o borrador da Orde de convocatoria do concurso-oposición “ORDE do…….. de 2022 pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso aos corpos de profesores de ensino secundario, profesores especialistas en sectores singulares da formación profesional, de profesores de escolas oficiais de idiomas, de profesores de música e artes escénicas, de […]

ENSINO: Concurso de méritos – convocatoria

Publicada a convocatoria do CONCURSO DE MÉRITOS Publicada no día de hoxe a Orde do 19 de outubro de 2022 pola que se convocan os procedementos selectivos extraordinarios de estabilización para o ingreso á función docente, mediante o concurso de méritos. 👉https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221028/AnuncioG0655-201022-0003_gl.html Prazo de presentación de solicitudes: 15 días hábiles a partir do luns. BAREMO: Experiencia docente: máximo […]

MODIFICACIÓNS no Real Decreto 800/2022 (Ensino)

Modificacións no Real Decreto 800/2022 Real Decreto 800/2022, de 4 de outubro, polo que se regula a integración do profesorado do Corpo, a extinguir, de Profesores Técnicos de Formación Profesional no Corpo de Profesores de Ensinanza Secundaria, e se modifican diversos reais decretos relativos a profesorado de ensinanzas non universitarias. (BOE 05 outubro 2022). DOCUMENTO […]