Resolución do 14 de xuño de 2022, da Subsecretaría, pola que se convocan probas selectivas para ingreso, polo sistema xeral de acceso libre, no Corpo de Axudantes de Institucións Penitenciarias

Resolución do 14 de xuño de 2022, da Subsecretaría, pola que se convocan probas selectivas para ingreso, polo sistema xeral de acceso libre, no Corpo de Axudantes de Institucións Penitenciarias. 1850 prazas https://www.boe.es/…/2022/06/27/pdfs/BOE-A-2022-10579.pdf Para o mes de setembro comezaremos novos grupos! Publicaremos máis información nos […]

Publicadas as convocatorias pola quenda de acceso libre, das especialidades de A1, C1 e C2

Publicadas as convocatorias pola quenda de acceso libre, das especialidades de: A1 ( 75 prazas) https://www.xunta.gal/…/AnuncioG0597-170622-0002_gl.html C1 ( 102 prazas) https://www.xunta.gal/…/AnuncioG0597-170622-0003_gl.html C2 ( 120 prazas) https://www.xunta.gal/…/AnuncioG0597-170622-0004_gl.html Para máis información sobre os grupos activos ou a posible formación de novos grupos destas especialidades, podedes contactar coas […]

Publicadas listas de contratación especialidades XUNTA e SERGAS

XUNTA 👉https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220510/AnuncioG0597-040522-0001_gl.html SERGAS 👉https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220510/AnuncioG0003-260422-0002_gl.html celador/a celador/a-quenda de discapacidade intelectual técnico/a en farmacia técnico/a superior en anatomía patolóxica e citoloxía técnico/a superior en dietética técnico/a superior en documentación sanitaria técnico/a superior en hixiene bucodental técnico/a superior en imaxe para o diagnóstico técnico/a superior en laboratorio de […]

SUBALTERNOS novos grupos!

Novos grupos SUBALTERNOS! No noso centro da CORUÑA comezaremos un novo grupo para a especialidade de subalternos que finalmente será os xoves: ESPECIALIDADE SUBALTERNOS (Xunta de Galicia) Día de comezo Xoves 19 de maio Horario Xoves de 16:30 a 20:30h Prezo 100€ mensuais (material non […]

Convocatorias publicadas XUNTA!

Xa están publicadas as convocatorias dalgunhas das especialidades para a XUNTA: escala técnica de finanzas: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220404/AnuncioG0597-280322-0006_gl.html   https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220404/AnuncioG0597-280322-0005_gl.html   https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220404/AnuncioG0597-280322-0004_gl.html   Discapacidade intelectual – https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220404/AnuncioG0597-280322-0002_gl.html   Ordinario – https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220404/AnuncioG0597-280322-0003_gl.html Discapacidade intelectual – https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220404/AnuncioG0597-280322-0001_gl.html