Convocatoria mestres Galicia

Publicouse a Convocatoria do Concurso-oposición de acceso ao corpo de inspectores de educación e de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira do corpo de mestres para o ano 2015 CONVOCATORIA MESTRES 2015 PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: ATA O […]

Apertura listas de interinos A.L.

APERTURA LISTA DE INTERINOS E SUBSTITUCIÓNS PARA MESTRES DE AUDICIÓN E LINGUAXE 10 SETEMBRO 2014. Comunicase a apertura do prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións no corpo de mestres, na especialidade de Audición e Linguaxe. Requisitos dos candidatos e candidatas: Titulacións esixidas Título […]