Castelán

Notas de prensa: Novidades procesos XUNTA

Preto de 69.000 aspirantes participarán en 92 procesos selectivos que se celebrarán entre xuño de 2023 e febreiro de 2024 O Goberno galego traballa nesta planificación que busca achegar maior seguridade aos opositores e facilitar unha resolución áxil dos procesos A Consellería de Facenda e Administración Pública afronta a realización do maior número de procesos […]

Tribunais opos ensino 2023

OPOS ENSINO 2023 TRIBUNAIS Vogais dos tribunais de Mestres: https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/composicion_das_vogalias_que_xulgaran_o_proceso_selectivo_corpo_primaria.pdf Secundaria: https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/composicion_das_vogalias_que_xulgaran_o_proceso_selectivo_corpos_secundaria_e_outros1.pdf

Listas substitución: secundaria, FP e EOI

LISTAS SUBSTITUCIÓN Secundaria, FP e EOI Secundaria e FP: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións en diversas especialidades do corpo de profesores de ensino secundario e do corpo, a extinguir, de profesores técnicos de FP https://www.edu.xunta.gal/portal/node/39684 EOI: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e […]

OPE Concello da Coruña 2023

OPE Concello da Coruña Anuncio publicación aprobación da Oferta de Emprego Público para o ano 2023 Toda a info: https://bop.dacoruna.gal/…/2023/04/17/2023_0000002750.pdf

Nota informativa – SUBSANACIÓN DA EXCLUSIÓN NAS LISTAS PROVISIONAIS

SUBSANACIÓN DA EXCLUSIÓN NAS LISTAS PROVISIONAIS Nota informativa para subsanar a exclusión nas listas provisionais dos procesos selectivos En relación coas listas provisionais de persoas admitidas e excluídas, e unha vez feitas as consultas para a verificación das circunstancias alegadas pola persoas aspirantes na súa solicitude, infórmase sobre a posibilidade de emenda das causas seguintes: […]

Admitido e excluídos CORREOS

Publicados os listados definitivos de admitidos e excluidos así como os lugares e horarios de realización das probas o vindeiro domingo 7 de maio. A consultar na seguinte ligazón: https://procesosmasivos.correos.es/es/es/login

CORRECCIÓN DE ERROS: primeiro exercicio das especialidades A2

Publicouse no día de hoxe unha corrección de erros co fin de aclarar como sería o primeiro exercicio das especialidades A2. CORRECCIÓN DE ERROS ” Resolución do 22 de decembro de 2022 pola que se convoca o proceso selectivo extraordinario de estabilización derivado da Lei 20/2021, do 28 de decembro, pola quenda de acceso libre […]

CONCURSO DE MÉRITOS DA LEI 2/2022 DE POSTOS DE DIFÍCIL COBERTURA

CONCURSO DE MÉRITOS DA LEI 2/2022 DE POSTOS DE DIFÍCIL COBERTURA O SERGAS acepta a nosa alegación de valorar con 5 puntos ter o Celga IV, ou a mellor das puntuacións obtidas nos exames de lingua galega das dúas últimas convocatorias de concurso-oposición do SERGAS. https://www.cig-saude.gal/…/mesa-sectorial-17-de-marzo… CONCURSO DE TRASLADOS ABERTO E PERMANENTE Informan de que […]

XUNTA- Oferta 2022

Oferta da Xunta para o 2022 DECRETO 217/2022, do 22 de decembro, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario e laboral da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2022. Consulta o documento oficial: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221227/AnuncioG0597-261222-0005_gl.html