Castelán

PROCESOS SELECTIVOS NO ÁMBITO DE FUNCIÓN PÚBLICA – PREVISIÓN CALENDARIO PARA A REALIZACIÓN DO PRIMEIRO EXERCICIO ANO 2023

(Datas actualizadas a 10/05/2023)

http://www.xunta.es/dxfp/Xenericos/Calendario_2023_2024.pdf