Castelán

Publicados os criterios de corrección do segundo exercicio.

 

“CRITERIOS DE CORRECCIÓN, VALORACIÓN E SUPERACIÓN DO SEGUNDO EXERCICIO DO PROCESO SELECTIVO PARA O INGRESO, POLA QUENDA DE ACCESO LIBRE, NO CORPO AUXILIAR DA ADMINISTRACIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA, SUBGRUPO C2, CONVOCADO POR
RESOLUCIÓN DA CONSELLERÍA DE FACENDA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DO 22 DE XUÑO DE 2022 (DOG NÚM. 121, DO 27 DE XUÑO) “

http://www.xunta.es/rcp/listas/rcp_opo/opo_visor_novas.jsp?urlAcceso=95Q114I59Z112O122H103M104M119P127F126P109F121H121U117I120S63S52D52V124P124V124B51Z125W122T115I121X102S51K108X102W113E52H105Z125Q107Z117H52Y75E122R115C104T110N116M115E102G119D110Z116G120F52A55U53C55Z55S52E55Z53Z58Q62Q52D106Y125B55S52R72M119E110W121U106U119U110V116U120C100G104E116O119C119J106D104E104A110R116Q115C100T104X55X100R106V125A100R55R51Q117J105Y107G112O115P120G92T103O121F102N122K117Q55I&controlAcceso=104Z90C117Y120U105A53B107F105K127U108B55J55M53U62Y55D53Q55H56T111J115E123I103N119D122N108M73S107A60Y