Castelán

AXENTES DA FACENDA PÚBLICA.

CONVOCATORIA 2017

Resolución de 24 de octubre de 2017…

  • Especialidade de Axentes da Facenda Pública. Acceso libre 400 prazas.
PRAZO DE PRESENTACIÓN SOLICITUDES: Vinte días hábiles a partir do día seguinte ao da publicación da convocatoria no Boletín Oficial do Estado, e dicir, a partir do 7 de novembro.