Aviso legal

1. Información legal, aceptación e uso

As presentes disposicións regulan o acceso e o uso do servizo da páxina web que NOS OPOSICIONS, pon a disposición dos usuarios, sendo o Dominio www.nosoposicions.com (En diante Web)

En cumprimento co deber de información recollido no artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, a continuación reflíctense os seguintes datos:

Titular do dominio: NOS OPOSICIÓNS con domicilio en Avda do exercito,21, 9º C. A Coruña

A utilización da Web atribúe a condición de Usuario e implica a aceptación de todas as condicións incluídas neste Aviso Legal. O Usuario debe ler atentamente o presente Aviso Legal cada vez que desexe acceder ás informacións contidas na Web, xa que o mesmo puidese sufrir modificacións.

www.nosoposicions.com proporciona o acceso a multitude de informacións, servizos, programas ou datos (en diante “os contidos”) na internet pertencentes a NOS OPOSICIÓNS O usuario asume a responsabilidade do uso do portal. Dita responsabilidade esténdese ao rexistro que fose necesario para acceder a determinados servizos ou contidos.

No devandito rexistro o Usuario será responsable de achegar información veraz e lícita. Como consecuencia deste rexistro, ao USUARIO pódeselle proporcionar un contrasinal da que será responsable, comprometéndose a facer un uso dilixente e confidencial da mesma. O Usuario comprométese a facer un uso adecuado dos contidos e servizos que www.nosoposicions.com ofrece a través do seu portal.

2.- Propiedade intelectual dos contidos do website

NOS OPOSICIÓNS, é titular de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial da súa páxina web, así como dos elementos contidos na mesma. En virtude do disposto nos artigos 8 e 32.1, parágrafo segundo, da Lei de Propiedade Intelectual, quedan expresamente prohibidas a reprodución, a distribución e a comunicación pública, incluída a súa modalidade de posta a disposición, da totalidade ou parte dos contidos desta páxina web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización de NOS OPOSICIÓNS O Usuario comprométese a respectar os dereitos de Propiedade intelectual e industrial titularidade de NOS OPOSICIÓNS Poderá visualizar os elementos do portal e mesmo imprimilos, copialos e almacenalos no disco duro do seu computador ou en calquera outro soporte físico a condición de que sexa, única e exclusivamente, para o seu uso persoal e privado.

3.- Exención de responsabilidade polos contidos e servizos prestados

NOS OPOSICIÓNS non se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puidese ocasionar o Usuario, a título enunciativo: erros ou omisións nos contidos, falta de dispoñibilidade do portal ou a transmisión de virus ou programas maliciosos ou lesivos nos contidos, a pesar de adoptar todas as medidas tecnolóxicas necesarias para evitalo. Nós Oposicións resérvase o dereito de efectuar sen previo aviso as modificacións que considere oportunas no seu portal, podendo cambiar, suprimir ou engadir tanto os contidos e servizos que se presten a través da mesma como a forma na que estes aparezan presentados ou localizados no seu portal.

Nós Oposicións NON asumirá responsabilidade algunha polos contidos dalgunha ligazón pertencente a un sitio web alleo, nin garantirá a dispoñibilidade técnica, calidade, fiabilidade, exactitude, amplitude, veracidade, validez e constitucionalidade de calquera material ou información contida en ningún de devanditos hipervínculos ou outros sitios da internet. Igualmente a inclusión destas conexións externas non implicará ningún tipo de asociación, fusión ou participación coas entidades conectadas.

Nós Oposicións resérvase o dereito para denegar ou retirar o acceso a portal e/ou os servizos ofrecidos sen necesidade de preaviso, a instancia propia ou dun terceiro, a aqueles usuarios que incumpran as presentes Condicións Xerais de Uso.

Nós Oposicións poderá modificar en calquera momento as condicións aquí determinadas, sendo debidamente publicadas como aquí aparecen. A vixencia das citadas condicións irá en función da súa exposición e estarán vixentes ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas.

4.-Información sobre cookies:

a) Que son as cookies e por que as utilizamos

Unha cookie é un ficheiro que se descarga no dispositivo do usuario ao acceder a determinadas páxinas web para almacenar e recuperar información sobre a navegación que se efectúa desde o devandito equipo.

As cookies permiten á devandita web, entre outras cousas, almacenar e recuperar información sobre as decisións e hábitos do usuario. En NOS OPOSICIÓNS utilizámolas para identificar e lembrar ao usuario rexistrado e facilitar a navegación.

É importante destacar que o uso de cookies non proporciona datos persoais do usuario.

O usuario pode configurar o seu navegador para non aceptar o uso de cookies, nese caso a personalización da experiencia non se aplicaría aínda que si poderá seguir accedendo aos contidos con normalidade.

Na páxina de Wikipedia (http://es.wikipedia.org/wiki/cookie_(informática)) é posible obter máis información acerca de que coas cookies e como funcionan

b) Que tipo de cookies utilizamos?

Cookies de rexistro:

As Cookies de rexistro xéranse unha vez que o Usuario se ha rexistrado ou posteriormente abriu a súa sesión, e utilízanse para identificarlle nas web e servizos cos seguintes obxectivos:

  • Manter ao usuario identificado de forma que, se pecha un servizo ou web, o navegador ou o computador e noutro momento ou outro día volve entrar no devandito servizo ou web, seguirá identificado, facilitando así a súa navegación sen ter que volver identificarse. Esta funcionalidade pódese suprimir se o usuario pulsa a funcionalidade “Saír”, de forma que esta Cookie elimínase e a próxima vez que entre na web o usuario terá que iniciar sesión para estar identificado.
  • Comprobar se o usuario está autorizado para acceder a certos servizos.

Cookies de analítica:

Cada vez que un Usuario visita unha Web ou Servizo, unha ferramenta dun provedor externo (Google Analytics e similares) xera unha cookie analítica no dispositivo do usuario. Esta cookie que só se xera na visita, servirá en próximas visitas aos servizos de NOS OPOSICIÓNS para identificar de forma anónima ao visitante. Os obxectivos principais que se perseguen son:

  • Permitir a identificación anónima dos usuarios navegantes a través da “ Cookie” (identifica navegadores e dispositivos, non persoas) e por tanto a contabilización aproximada do número de visitantes e a súa tendencia no tempo.
  • Identificar de forma anónima os contidos máis visitados e por tanto máis atractivos para os usuarios.
  • Saber se o usuario que está a acceder é novo ou repite visita.

Máis información sobre a política de privacidade destas ferramentas de analítica en:

Cookies de publicidade:

Este tipo de cookies permiten ampliar a información dos anuncios mostrados a cada usuario anónimo. Entre outros, almacénase a duración ou frecuencia de visualización de posicións publicitarias, a interacción coas mesmas, ou os patróns de navegación e/ou comportamentos do usuario xa que axudan a conformar un perfil de interese publicitario. Deste xeito, permiten ofrecer publicidade afín aos intereses do usuario.
Na actualidade, utilizamos a plataforma Doubleclick de Google para xestionar estes servizos. Para máis información, acuda a http://www.google.es/policies/privacy/ads/#toc-doubleclick e a http://www.google.es/policies/privacy/ads/.

c) Como deshabilitar as cookies no navegador

A maioría de navegadores actualmente permiten ao usuario configurar se desexan aceptar cookies e cales delas. Estes axustes normalmente atópase nas ‘opcións’ ou ‘Preferencias’ do menú do seu navegador.

Estas son as instrucións para configurar as cookies nos principais navegadores:

  • Chrome: Configuración -> Mostrar opcións avanzadas -> Privacidade -> Configuración de contido. Para máis información, pode consultar o soporte de Google ou a Axuda do navegador.
  • Firefox: Ferramentas -> Opcións -> Privacidade -> Historial -> Configuración Personalizada. Para máis información, pode consultar o soporte de Mozilla ou a Axuda do navegador.
  • Internet Explorer: Ferramentas -> Opcións da internet -> Privacidade -> Configuración. Para máis información, pode consultar o soporte de Microsoft ou a Axuda do navegador.
  • Safari: Preferencias -> Seguridade. Para máis información, pode consultar o soporte de Apple ou a Axuda do navegador.