Aberto o prazo de inscrición para ampliación da Oferta Pública de Emprego no corpo de Profesores Técnicos de F.P.

No DOG do venres do 15 de xaneiro, aprobouse o Decreto 4/2021,  polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario do corpo de profesores técnicos de formación profesional.

No DOG do 25 de xaneiro publicouse a ORDE do 15 de xaneiro de 2021 pola que se modifica… establecese o prazo de inscrición.

Prazo de Inscrición: 15 días hábiles a partir do 26 de xaneiro.

Prazo aberto unicamente para o corpo de profesores técnicos de formación profesional, nas especialidades relacionadas no punto primeiro desta orde (as indicadas a continuación):

 

Prazas Ampliadas.

Código/especialidade

Prazas

201

Cociña e Pastelaría

8

202

Equipos Electrónicos

14

203

Estética

10

204

Fabricación e Instalación de Carpintaría e Moble

12

205

Instalacións e Mantemento de Equipos Térmicos e Fluídos

6

206

Instalacións Electrotécnicas

16

208

Laboratorio

4

209

Mantemento de Vehículos

30

210

Máquinas, Servizos e Produción

1

211

Mecanizado e Mantemento de Máquinas

10

214

Operacións e Equipamentos de Elaboración de Produtos Alimentarios

8

216

Operacións de Produción Agraria

8

217

Patronaxe e Confección

5

218

Peiteado

16

219

Procedementos de Diagnóstico Clínico e Ortoprotésico

8

220

Procedementos Sanitarios e Asistenciais

12

221

Procesos Comerciais

12

222

Procesos de Xestión Administrativa

20

223

Produción de Artes Gráficas

2

225

Servizos á Comunidade

7

226

Servizos de Restauración

7

227

Sistemas e Aplicacións Informáticas

17

228

Soldadura

4

229

Técnicas e Procedementos de Imaxe e Son

3

Total

240

Scroll al inicio