Andalucia confirma oferta de emprego en sanidade no 2014

Servizo Andaluz de Saúde (SAS) convocará 915 prazas nunha nova oferta de emprego público, tralo acordo ao que se chegou na reunión da Mesa Sectorial de Sanidade celebrada o 30 de setembro de 2013.A oferta de emprego público de 2013/2014 para o SAS inclúe o total de prazas que poden ser convocadas trala limitación que impón a normativa estatal. Esta restrinxe estas ofertas de emprego público a un máximo de reposición do 10% das prazas vacantes por xubilacións, excedencias que non dan lugar a reserva de praza e falecementos.

Reparto de prazas:
Facultativo especialista de área(84 de turno libre,35 de promoción interna) Pinche (28 de turno libre)
Medicina familiar (35 y 15) Técnico especialista en radiodiagnóstico (8 y 3)
Pediatría (14 y 6) Administrativo (20 y 20)
Enfermería (128 y 128) Auxiliar administrativo (39 y 39)
Fisioterapia (5 y 5); matrona (6 y 6) Celador (40 y 8)
Auxiliar de enfermería (109 y 70) Celador conductor (12 y 2)
Trabajo social (5 y 2) Lavandera planchadora (19 de turno libre)
Técnico especialista en laboratorio (12 y 5) Cocinero (5 y 2)
Scroll al inicio