A Xunta anuncia novas datas de exames.

A Xunta vén de anunciar as datas de exames para 396 prazas de categorías administrativas e de emprego social logo de que as autoridades sanitarias autorizaran a súa celebración seguindo protocolos que garanten a súa realización con seguridade e conforme aos principios de igualdade, mérito e capacidade.

As probas celebraranse o vindeiro 20 e 21 de marzo para nove categorías diferentes e terán lugar simultaneamente en dúas sedes: o recinto da Feira internacional de Silleda e o Pazo de Feiras e Congresos de Lugo, toda vez que a pandemia do coronavirus e as restricións establecidas para controlar a súa evolución obriga a adaptar as formas e secuencias de celebración das probas para garantir a súa realización coa maior seguridade posible.

O sábado 20 pola mañá realizarase en Silleda e en Lugo o exame para 63 prazas do grupo A1 de Psicoloxía//I Psicólogo para o que están convocados 1.253 aspirantes; e pola tarde terán lugar tamén en ambas sedes, as probas para 89 prazas do grupo A2 Traballador social//II Asistente social nas que están chamadas a participar 1.284 persoas.

A continuación, o domingo 21 pola mañá celebrarase en Silleda e en Lugo o exame para 174 prazas do grupo A1 do Corpo superior/I Titulado superior ao que están convocados 1.601 aspirantes; e xa pola tarde realizaranse en Silleda as probas para 39 prazas do grupo A1 Medicina/I Médico con 95 aspirantes convocados; e para 31 do grupo A1 Bioloxía con 666 persoas convocadas.

 

+ Info aquí.

Scroll al inicio