A nosa forma de traballar – mestres

Clases en horario intensivo

Clases en horario intensivo

As clases de preparación teñen lugar nunha sesión semanal de duración entre 4 e 5 horas. Celébranse en horario de tarde de luns a venres ou os sábados pola mañá.

Supostos prácticos

Supostos prácticos

Un dos eixos fundamentais dos actuais procesos selectivos de educación céntranse na preparación dos supostos prácticos: Para elo ao longo dos meses de formación o alumno/a irá desenvolvendo numerosos prácticos que en convocatorias anteriores foron obxecto de exame tendo en conta os criterios de avaliación que se consideraron para a súa corrección e así deste xeito desenvolver estratexias de resolución eficaces e realistas.

Temas

Temas

Os temas constitúen un dos piares básicos da preparación, xa que aportan o sustento teórico da mesma. O alumno disporá dun temario actualizado e con referencias lexislativas de Galicia elaborado polo noso equipo de docentes. Farase unha entrega secuenciada do mesmo con especial atención a criterios de contidos ou temáticos o que facilitará o seu estudo.

Programación e unidades didácticas

Programación e unidades didácticas

A programación e Unidades Didácticas constitúen un dos eixos fundamentais da preparación por ser un elemento capital das probas da oposición e por ser unha ferramenta de traballo fundamental para calquera docente. Por elo dispoñemos dun experimentado equipo de docentes especializadas que se encargarán de dotar a cada alumno das estratexias e fundamentos para que poida elaborar unha programación e unhas UDs con identidade propia á vez que fundamentadas e realistas, criterios sempre a ter en conta na elaboración destes documentos.

Exames periódicos e defensas e exposicións na aula.

Exames periódicos e defensas e exposicións na aula.

Toda preparación dun proceso selectivo debe acompañarse duns instrumentos de avaliación e supervisión que lle permitan ao alumno comprobar en que nivel de preparación está en cada momento. Para elo ao longo de toda preparación o alumno terá simulacros das distintas probas da oposición. Así mesmo cara o final da formación establecemos un simulacro no que o alumno fará unha defensa diante dun tribunal externo adquirindo así esta proba un carácter moi significativo na preparación.

Clases complementarias · Lexislación

Clases complementarias

Calquera docente debe ter un coñecemento exhaustivo e detallado da lexislación educativa que lle permita afrontar con garantías as distintas probas da oposición. Para elo de xeito complementario nas preparacións das distintas especialidades de mestres desenvólvense unhas clases mensuais específicas de lexislación educativa. Estas clases están impartidas por especialistas neste ámbito (orientadores e inspectores) e están adaptadas a cada especialidade o que lle permitirá ao opositor/a afondar no coñecemento dos distintos referentes legais existentes.

Período de proba

Período de proba

Calquera preparación que se desenvolva por moi ben fundamentada e desenvolvida que estea debe adaptarse ás necesidades de cada opositor/a. Para elo no caso das nosas preparacións buscando sempre a transparencia e claridade, ofrecémoslle ao alumnado dúas clases de proba sen ningún compromiso de permanencia. Se transcorridas esas dúas clases o opositor/a considera que a preparación non se adapta ás súas necesidades só ten que comunicárnolo e cursaremos a súa baixa non tendo nada que aboar por esas dúas clases recibidas.

Contidos dixitais

Contidos dixitais complementarios

Elaboramos contidos dixitais para facilitar a comprensión do temario. Fai click para ver exemplos.
VER CONTIDOS
Scroll al inicio