Horario Intensivo Supostos prácticos Temas Programación Exames Periódicos Lexislación Proba

Horario Intensivo

Clases en horario intensivo (sesións de 4 horas 1 vez á semana).

Supostos prácticos

Supostos prácticos: Traballo continuado dos diferentes tipos de suposto con resolución dos mesmos.

Temas

Temas: Explicación do total do temario. Temario elaborado e revisado polos nosos docentes.

Programación

Programación e unidades didácticas: Elaboración pautada e seguimento tanto na programación como nas unidades didácticas.

Exames Periódicos

Exames periódicos e defensas e exposicións na aula. Realización de simulacro.

Lexislación

Clases complementarias para a preparación da Lexislación

Proba

2 clases de proba