Castelán

Publicados os borradores dos temarios de diversas especialidades que presentou Función Pública.

BORRADORES TEMARIOS FUNCIÓN PÚBLICA Publicados os borradores dos temarios de diversas especialidades que presentou Función Pública. ESCALA AP: SUBALTERNO https://www.nosoposicions.com/wp-content/uploads/2022/11/AGRUPACION-PROFESIONAL-AP-SUBALTERNO.pdf   ESCALA C2: AUX.ADMINISTRATIVO (C2 XERAL) https://www.nosoposicions.com/wp-content/uploads/2022/11/AUXILIAR-DE-ADMINISTRACIрN-XERAL-C2.pdf AUXILIAR COIDADOR https://www.nosoposicions.com/wp-content/uploads/2022/11/EDU-AUXILIARES-DE-CAR╡CTER-TРCNICO-C2-AXULIAR-DE-COIDADORESvno-cambios.pdf  AUXILIAR DE CLÍNICA https://www.nosoposicions.com/wp-content/uploads/2022/11/SO-ESPEC╓FICO-AUXILIARES-CAR╡CTER-TРCNICO-C2-E-AUXILIAR-CL╓NICA.pdf PSX https://www.nosoposicions.com/wp-content/uploads/2022/11/Temario-PSX-CGSIB_REVISIрN.pdf TÉCNICO AUXILIAR DE LABORATORIO https://www.nosoposicions.com/wp-content/uploads/2022/11/TРCNICOS-DE-CAR╡CTER-FACULTATIVO-B-TРCNICA-DE-INTERPRETACIрN-DE-LINGUA-DE-SIGNOS-2revisado_VERMELLO.pdf   ESCALA C1: ADMINISTRATIVO (C1 XERAL) https://www.nosoposicions.com/wp-content/uploads/2022/11/CORPO-ADMINISTRATIVO-C1-XERAL.pdf GALIÑAS AZUIS (TÉCNICO EN EDUCACIÓN INFANTIL) https://www.nosoposicions.com/wp-content/uploads/2022/11/TРCNICOS-CAR╡CTER-FACULTATIVO-B-AXENTES-TРCNICOS-FACULTATIVOS-EDUCACIрN-INFANTIL.pdf […]

ENSINO – OPOSICIÓNS 2023:borrador da Orde de convocatoria do concurso-oposición:

ENSINO – OPOSICIÓNS 2023 Publicado o borrador da Orde de convocatoria do concurso-oposición “ORDE do…….. de 2022 pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso aos corpos de profesores de ensino secundario, profesores especialistas en sectores singulares da formación profesional, de profesores de escolas oficiais de idiomas, de profesores de música e artes escénicas, de […]