Castelán

OFERTA Concello de LUGO 2022

APROBACIÓN DA OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO DO CONCELLO DE LUGO PARA O ANO 2022 “A Xunta de Goberno Local do Excmo. Concello de Lugo, en sesión ordinaria celebrada o día 13 de outubro de 2022 adoptou, entre outros, o acordo de APROBACIÓN DA OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO DO CONCELLO DE LUGO PARA O ANO 2022 […]

PUBLICADA CONVOCATORIA CORREOS!

CONVOCATORIA de CORREOS! “DE INGRESO DE PERSONAL LABORAL FIJO EN LA SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A., SME, PERTENECIENTES AL GRUPO PROFESIONAL IV (PERSONAL OPERATIVO)” DOCUMENTO OFICIAL https://cswetwebcorsta01.blob.core.windows.net/…/PRIMER… PRAZAS OFERTAS 7.757 BASES XERAIS https://cswetwebcorsta01.blob.core.windows.net/uploads/2022/05/Bases-generales-convocatoria-conjunta-2020-2021.pdf CONVOCATORIA https://cswetwebcorsta01.blob.core.windows.net/uploads/2022/10/PRIMER-DESARROLLO_14102022.pdf?fbclid=IwAR1lvXtQCeez72jUY-kCLDjK6nSCAp1KVxb2Mb8HSrif9h9PW5iz_wNPSEg Máis info que pode ser de interese https://postal.fsc.ccoo.es/noticia:644905 Se estás pensando en preparar esta especialidade, en NÓS temos grupo […]

MODIFICACIÓNS no Real Decreto 800/2022 (Ensino)

Modificacións no Real Decreto 800/2022 Real Decreto 800/2022, de 4 de outubro, polo que se regula a integración do profesorado do Corpo, a extinguir, de Profesores Técnicos de Formación Profesional no Corpo de Profesores de Ensinanza Secundaria, e se modifican diversos reais decretos relativos a profesorado de ensinanzas non universitarias. (BOE 05 outubro 2022). DOCUMENTO […]