📢Publicadas modificacións nas titulacións de acceso

📢Publicadas modificacións nas titulacións de acceso :   “ORDE do 19 de agosto de 2022 pola que se modifican os anexos I e II da Orde do 20 de novembro de 2019 pola que se dá publicidade ás titulacións que permiten a incorporación ás listas de aspirantes a desempeñar postos docentes en réxime de interinidades […]