Cursos de linguaxe administrativa galega e cursos preparatorios para os certificados de lingua galega, Celga

Publicada a: ” RESOLUCIÓN do 24 de xullo de 2022, da Dirección Xeral de Formación Profesional, pola que se convocan, con carácter gratuíto, cursos de linguaxe administrativa galega e cursos preparatorios para os certificados de lingua galega, Celga, que se realizarán en distintos períodos e en varias escolas oficiais de idiomas de Galicia.” https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220819/AnuncioG0655-280722-0001_gl.html