Publicadas listas de contratación especialidades XUNTA e SERGAS

XUNTA ?https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220510/AnuncioG0597-040522-0001_gl.html SERGAS ?https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220510/AnuncioG0003-260422-0002_gl.html celador/a celador/a-quenda de discapacidade intelectual técnico/a en farmacia técnico/a superior en anatomía patolóxica e citoloxía técnico/a superior en dietética técnico/a superior en documentación sanitaria técnico/a superior en hixiene bucodental técnico/a superior en imaxe para o diagnóstico técnico/a superior en laboratorio de diagnóstico clínico técnico/a superior en radioterapia.