Convocatoria prazas A1 + A2 Concello da Coruña

Publicada a ” Resolución de 28 de marzo de 2022, del Ayuntamiento de A Coruña, referente a la convocatoria para proveer varias plazas.” 22 prazas A1 libres 17 prazas A2 libres Accede á convocatoria ? https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/07/pdfs/BOE-A-2022-5616.pdf