Castelán

Publicada Convocatoria Educación

No DOG do 31 de xaneiro publicouse a Orde do 28 de xaneiro de 2022 pola que se convocan procedimientos selectivos de acceso ao corpo de inspectores de educación, ao corpo de profesores de ensino secundario e ao corpo de profesores de artes plásticas e deseño e de ingreso ao corpo de profesores de ensino […]