Actualización das listas de selección temporal SERGAS

Actualización das listas  de selección temporal para varias especialidades do SERGAS: ? Enfermeiro/a especialista en enfermaría de saúde mental ? Enfermeiro/a especialista en enfermaría do traballo ? Enfermeiro/a especialista en enfermaría familiar e comunitaria ? Enfermeiro/a especialista en enfermaría obstétrico-xinecolóxica (matrón/a) ? Enfermeiro/a especialista en […]