Modificaciones nº plazas policía local

Desde Nós Oposicións informamos de la: ” RESOLUCIÓN do 11 de xaneiro de 2022 pola que se modifica o número de prazas de acceso libre incluídas no proceso selectivo convocado pola Orde do 5 de outubro de 2021 para o acceso e ingreso nos corpos da Policía Local de Galicia, escala básica, categoría de policía, […]

Modificación nº prazas policía local

Dende Nós Oposicións informamos da: ” RESOLUCIÓN do 11 de xaneiro de 2022 pola que se modifica o número de prazas de acceso libre incluídas no proceso selectivo convocado pola Orde do 5 de outubro de 2021 para o acceso e ingreso nos corpos da Policía Local de Galicia, escala básica, categoría de policía, quenda […]