XUNTA | ??????? ????????? ?????????? ???????? ??

Faise pública a data, a hora e o lugar de realización do primeiro exercicio do proceso selectivo para o ingreso na Agrupación profesional de personal funcionario subalterno de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia, subgrupo AP. 4 de xullo de 2021, en horarios de dúas quendas. As sedes nas que se realizará […]