Autorización de desprazamento para exames de oposicións.

Os exercicios dos procesos selectivos que se realizarán os días 14 – 20 – 21 – 27 e 28 de marzo do 2021, supoñen un desprazamento das persoas aspirantes polo territorio da Comunidade Autónoma de Galicia. A Dirección Xeral da Función Pública emitirá unha autorización, que permita ás persoas aspirantes xustificar o desprazamento en atención […]