Aprobada O.P.E. Sergas 2020

No DOG do 21 de decembro publicouse a OPE do SERGAS do 2020, concretamente unha correción de erros que detalla de xeito exacto a distribución de prazas por cada especialidade. Podes Consultala aquí. Nós Oposicións, iniciará ao longo de xaneiro 2021 a preparación das distintas especialidades […]

Cronograma 2021 exames SERGAS.

O Servizo Galego de Saúde presentou ás organizacións sindicais representadas en Mesa sectorial o calendario de próximas convocatorias e exames de oferta pública de emprego, no transcurso dunha xuntanza. Así mesmo, a Mesa sectorial de Sanidade,  acordou de forma unánime sumar ás 490 prazas de […]