Información sobre a celebración das oposicións de educación.

O martes 31 de marzo debería terse celebrado a mesa sectorial de Educación entre o Ministerio e as CC.AA. xuntanza que finalmente non tivo lugar e no seu canto o Ministerio solicitou a cada Comunidade autónoma que se manifestara sobre a súa intención de celebrar ou non as oposicións nas datas previstas. No caso da […]