Publicada a convocatoria de educación 2018.

Con data 21 de marzo publicouse a CONVOCATORIA DE EDUCACIÓN EN GALICIA (podes consultala aquí) para o 2018. O prazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles computados a partir do día seguinte ao da publicación da presente orde no Diario Oficial de Galicia.(22 DE MARZO) As prazas convocadas son as seguintes: Corpo de mestres […]

Policia local. Grupos de perfeccionamento. Convocatoria conxunta para toda Galicia.

A Xunta fará unha convocatoria única coas prazas de policías locais de todos os concellos.En NÓS OPOSICIÓNS, iniciamos a preparación de grupos de PERFECCIONAMENTO DE POLICÍA LOCAL no centro da Coruña. CARACTERÍSTICAS DA PREPARACIÓN: PROFESORADO: Todos os profesores/as preparadoras son especialistas na materia que imparten e funcionarios en activo, tendo superada a oposición. En algún caso foron membros de Tribunais […]