Publicada no D.O.G. a oferta pública de emprego da Xunta de Galicia para o ano 2017

Con data 12 de decembro publicouse no DOG a oferta de Emprego Público correspondente a prazas de persoal funcionario e laboral da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2017. https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20171212/AnuncioCA01-011217-0004_gl.html Ante esta boa nova xa coñecida, en NÓS OPOSICIÓNS iniciamos a preparación de varias especialidades nos […]

01 Decembro- 17. Resumo ofertas de emprego público de sanidade nas distintas CC. Autónomas

02 DECEMBRO- 17. RESUMO OFERTAS EMPREGO PÚBLICO SANIDADE NAS DISTINTAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. CC.AA OPE 2017 CATEGORÍAS (quenda libre) SANIDADE Andalucía 3.245 à Aprobada a oferta de emprego:http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/principal/documentosacc.asp?pagina=pr_seleccion2017_01#1Facultativos (690): Alergoloxía (6); Análise Clínico (16); Anatomía Patolóxica (12); Anestesia e Reanimación (62); Anxioloxía e Cirurxía Vascular (6); […]