Castelán

Setembro. Comezo grupos educación

SETEMBRO. COMEZO GRUPOS EDUCACIÓN. A CORUÑA: PRIMARIA AVANZADOS I. 10 setembro. PRIMARIA AVANZADOS II. 14 setembro PRIMARIA. 17 setembro PRIMARIA. 20 setembro PRIMARIA. 21 setembro INFANTIL. 17 setembro INFANTIL. 21 setembro INFANTIL. 22 setembro AUDICIÓN E LINGUAXE. 17 setembro. PEDAGOXÍA TERAPEUTICA. 17 setembro. PEDAGOXÍA TERAPEUTICA. 21 setembro EDUCACIÓN FÍSICA. 17 setembro.   BIOLOXÍA E XEOLOXÍA. […]