Castelán

Convocatoria oposicións educación

CONVOCATORIA OPOSICIÓNS EDUCACIÓN Con data 19 de abril publicouse no DOG, a Orde do 4 de abril de 2016 pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de Educación, ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de […]