Castelán

Convocatorias educación en distintas comunidades autónomas

CONVOCATORIA EDUCACIÓN EN DISTINTAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS CONVOCATORIA MESTRES ASTURIASA Comunidade Autónoma de Asturias convoca 188 prazas das especialidades de educación infantil, inglés, pedagoxía, audición e linguaxe e educación primaria. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais, contados a partir da publicación no BOE. Máis información BOE 18 abril de 2015 http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-4231 […]