Castelán

Nos seguientes enlaces sinalamosvos os distintos enlaces que dan acceso ás respostas correctas e cuestionarios das probas feitas o 19 de xaneiro de 2020 para Reparto e ATC de Correos, correspondentes ao ingreso de persoal laboral fixo 2017-2018.

 

Plantilla de resultados
Cuestionario A de reparto e clasificación.
Cuestionario B de reparto e clasificación.
Cuestionario A de atención ao cliente.
Cuestionario B de atención ao cliente.
Nota prensa de correos con anulación de algunha pregunta.
Acceso á páxina de Correos sobre convocatorias públicas.