01 Decembro. Resumo ofertas emprego público educación nas distintas CC. Autónomas

01 DECEMBRO- 2017.

RESUMO OFERTAS EMPREGO PÚBLICO SANIDADE NAS DISTINTAS CC. AUTÓNOMAS.

 

CC.AA

PRAZAS 2018

ESPECIALIDADES

SEC./FP

MESTRES

Andalucía

2.200

A Junta de Andalucía aprobará a OPE en decembro deste ano.

Aragón

753

Mestres: No 2018 ofertaranse 777 prazas que serán convocadas no ano 2019. No 2019 ofertaranse 589 prazas para ser convocadas no 2020.Secundaria: Matemáticas (108); Hispánicas (91); Inglés (88); Xeografía e Historia (78); Física e Química (66); Bioloxía (46); Debuxo (25); EF (46); Tecnoloxía (32); Economía (15); ADE (25); Hostalería e Turismo (6); Informática (7).

FP: Procesos Xestión Adva. (20); Servizos á Comunidade (21); Cociña e Pastelería (11); Instalacións Electrotécnicas (11); Mantemento de Vehículos (13); Mecanizado e Mantemento de Máquinas (12); Operacións de Produción Agraria (9); Procedementos Sanitarios e Asistenciais (6); Sistemas e Aplicacións Informáticas (10); Técnicas e Procedementos de Imaxe e Son (7).

Asturias

404

702

No ano 2018 convocaranse as prazas de Secundaria/FP e no ano 2019 as de Mestres.A Consellería de Educación intentará especificar as especialidades das oposicións antes de novembro.

Baleares

552

400

Mestres: Infantil (124); Ed. Física (22); Música (26); PT (47); AL (36); Inglés (52); Primaria (93)Secundaria/FP: Filosofía (16); Latín (9); Hispánicas (53); Xeografía e Historia (57); Matemáticas (55); Física e Química (32); Bioloxía (36); Debuxo (10); Francés (7); Inglés (95); Alemán (6); Catalán (25); Música (10); Ed. Física (19); Orientación (57); Tecnoloxía (20); Hostalería e Turismo (7); Informática (13); Intervención Sociocomunitaria (12); Navegación e Instalacións Mariñas (5); Procesos Sanitarios (8)

Canarias

789

Durante os vindeiros tres anos convocaranse 1.860 prazas en ensino.2018: Mestres (762); Artes Plásticas e Deseño: (16); Música e Artes Escénicas (11)

Cataluña

1602

373

Mestres: AL (58); Inglés (205); Música (110)Secundaria: Inglés (201); Bioloxía (121); Debuxo (66); Economía (35); EF (81); Física e Química (111); Francés (25); Xeografía e Historia (163); Catalán (136); Hispánicas (171); Matemáticas (223); Música (25); Orientación (107); Tecnoloxía (104); Filosofía (33)

à CONVOCATORIA:  http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7507/1646572.pdf

Prazo Inscrición: Do 1 ao 20 de decembro

As probas selectivas iniciaranse en abril

Cantabria

314

Mestres: Convocaranse prazas no ano 2019 e sumaranse as 187 prazas deste ano que finalmente non foron convocadas.Secundaria: Hispánicas (55); Xeografía e Historia (38); Matemáticas (45); Física e Química (35); Inglés (32); Orientación (12); Tecnoloxía (20); EF (15); FOL (9); Informática (9); Filosofía (10); Debuxo (10); Francés (7); Intervención S. (6); Economía (5); ADE (6)

Castela e León

1.200

Mestres: Convocaranse 333 prazas no ano 2019 e sumaranse as que se oferten o vindeiro anoSecundaria: Filosofía (10); Latín (20); Hispánicas (125); Xeografía e Historia (95); Matemáticas (160); Física e Química (100); Bioloxía (100); Francés (30); Inglés (110); Alemán (3); Ed. Física (35); Orientación (50); Tecnoloxía (30); Economía (45); Asesoría e Procesos de Imaxe Persoal (7); FOL (16); Hostalería e Turismo (16); Int. Sociocomunitaria (8); Organización e Xestión Comercial (5); Org. E Procesos de Mantemento de Vehículos (3); Org. E Proxectos de Fabricación Mecánica (7); Proc. Diagnósticos Clínicos e Produtos Ortoprotésicos (5); Procesos Sanitarios (6); Proc. E Medios de Comunicación (5); Sist. Electrotécnicos e Automáticos (5).

FP: Cociña (18);  Equipos Electrónicos (5); Estética (6); Instalacións Electrotécnicas (12); Labotarorio (5); Mantemento de Vehículos (18); Operacións e Equipos de Elaboración de Produtos Alimentarios (3); Operacións de Produción Agraria (3); Barbería (12); Proced. Diagnóstico Clínico e Ortoprotésico (8); Proced. Sanitarios e Asistenciais (14); Proc. Xestión Adva. (15); Servizos Restauración (10); Sist. E Aplicacións Informáticas (20); Soldadura (4).

EOI: Alemán (3); Chino (2); Inglés (10); Portugués (4)

Música e Artes Escénicas: Percusión (4); Piano (4); Violín (5)

Artes Plásticas e Deseño: Deseño de Interiores (4); Deseño Gráfico (4); Historia da Arte (4); Materiais e Tecnoloxía Deseño (3)

Taller Artes Plásticas e Deseño: Ebanistería Artística (1); Encadernación Artística (1); Técnicas de Patronaxe e Confección (2)

à Aprobada a oferta de emprego: http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/10/02/pdf/BOCYL-D-02102017-10.pdf

àAntes do 31 de decembro de 2017 publicarase no BOCYL a convocatoria de oposicións de secundaria 2018

Castela A Mancha

704

Secundaria: Bioloxía (60); Economía (30); Filosofía (35); Física e Química (85); Xeografía e Historia (85); Grego (6); Inglés (100); Latín (8); Hispánicas (115); Matemáticas (140); Orientación (40)Mestres: Convocaranse unhas mil prazas no ano 2020

Estremadura

1.267

Secundaria: Filosofía (24); Grego (3); Latín (7); Hispánicas (67); Xeografía e Historia (98); Matemáticas (55); Física e Química (68); Bioloxía (42); Debuxo (6); Francés (23); Inglés (148); Portugués (13); Música (5); EF (37); Orientación (66); Tecnoloxía (31); Economía (20)Secundaria FP: ADE (18); Asesoría e Procesos de Imaxe P. (4); Cons. Civís e Edificación (3); FOL (30); Hostalería e Turismo (13); Informática (24); Int. Socio. (22); Org. e Xestión Comercial (12); Org. Prox. Fabricación Mecánica (6); Proc. Produción Agraria (3); Proc. Ind. Alimentaria (6); Pro. Diagnóst. Clínicos e Prod. Ortop. (8); Proc. Sanitarios (6); Proc. e Medios de Comunicación (4); Sist. Electro. e Automáticos (5)

FP: Cociña e Pastelaría (13); Equipos Electrónicos (4); Estética (5); Fabric. e Inst. Carpintería e Moble (4); Inst. e Mantemento de Equipos Térmicos e de Fluídos (6); Inst. Electrotécnicas (20); Mantemento Vehículos (12); Mecanizado e Mant. Máquinas (3); Of. de Prox. Construción (7); Op. e Eq. de Proc. Alimentarios (12); Op. e Eq. de Produción Agraria (15); Barbería (6); Proc. Diagn. Clínicos Ortoprotésicos (5); Proc. Sanitarios e Asistenciais (12); Proc. Comerciais (20); Proc. Xestión Adva. (45); Produción Artes Gráficas (5); Servizos á Comunidade (34); Servizos Restauración (15); Sist. Aplicacións Informáticas (33); Soldadura (4)

EOI: Alemán (5); Francés (5); Inglés (13); Portugués (10)

Conservatorio: Piano (2); Violín (2); Clarinete (1); Percusión (1); Violonchelo (1); Canto (1)

Taller: Deseño Gráfico (2); Técnicas Cerámicas (1)

Mestres: Convocaranse prazas no ano 2019

10% discapacidade

Galicia

confirmadas

confirmadas

Secundaria: Hispánicas; Xeografía e Historia; Matemáticas; Física e Química; Bioloxía; Inglés; Orientación; Tecnoloxía; Galego; Intervención Sociocomunitaria; Organización e Xestión Comercial; Organización e Proxectos de Sistemas Enerxéticos; Procesos Diagnósticos Clínicos e Produtos Ortoprotésicos; Procesos Sanitarios; Sistemas Electrotécnicos e InformáticosFP: Estética; Instalacións e Mantementos Equipos Térmicos e Fluídos; Operacións Produción Agraria; Procedementos Diagnóstico Clínico e Ortoprotésico; Procedementos Sanitarios e Asistenciais; Procesos Comerciais; Servizos de Restauración.

Mestres: Infantil; Inglés; Francés, EF; Música; PT; AL; Primaria

Madrid

1.900

Secundaria/FP: Nas vindeiras semanas coñecerase a oferta e o reparto de prazas.Nos anos 2018 e 2020 convocaranse oposicións a Secundaria e nos anos 2019 e 2021 para Mestres

Murcia

394

Secundaria/FP: Hispánicas (41); Xeografía e Historia (56); Matemáticas (39); Física e Química (60); Inglés (136); Orientación (31); Economía (19); Análise e Química Industrial (2); Asesoría e Procesos de Imaxe Persoal (3); Organización e Xestión Comercial (7)No ano 2020 volverán a convocarse unhas 500 prazas.

Mestres: Resérvanse 2.000 prazas que se convocarán entre os anos 2019 e 2021

Navarra

191

Mestres: Ofertaranse prazas no 2018 e por conseguinte convocatoria no ano 2019Secundaria: Economía (6 castelán); Ed. Física (8 castelán e 6 euskera); Física e Química (14 castelán e 10 euskera); Xeografía e Historia (10 euskera); Informática (8 castelán); Inglés (20 castelán e 14 euskera); Intervención Sociocomunitaria (2 castelán); Hispánicas (14 castelá e 10 euskera); Matemáticas (8 castelán e 17 esukera); Orientación (5 castelán e 4 euskera); Tecnoloxía (8 castelán)

FP: Instalacións Electrotécnicas (4 castelán); Mecanizado e Mantemento de Máquinas (4 euskera); Operacións e Equipos de Produción Agraria (6 castelán); Sistemas e Aplicacións Informáticas (6 castelán); Procedementos Sanitarios (5 castelán e 2 euskera)

P. Vasco

Convocaranse 5.000 prazas nos vindeiros tres anos

Rioxa (A)

212

Mestres: Convocaranse prazas no ano 2019Secundaria/FP: Está prevista a convocatoria de 106 prazas correspondentes do 2017 que se aprazaron un ano, máis as de 2018.

Valencia

3.000

Mestres: A Consellería ten previsto convocar 3.000 prazas para Infantil e Primaria (unha cantidade que forma parte das 13.000 que se convocarán ata 2022)

Ceuta

130

130

Melilla

130

150

Prazas en fase de negociación entre o Estado e os sindicatos.

 

Scroll al inicio